GENOTR Platformu, aralarında hukukçu, akademisyen ve bürokratların da yer aldığı çeşitli meslek gruplarına mensup insan hakları savunucuları tarafından kurulmuştur.

Platformda yer alanların büyük çoğunluğu 2014 yılından itibaren Türkiye’de meydana gelen sistematik ve yaygın insan hakları ihlalleri sebebiyle mağdur olmuş; soruşturma geçirmiş, yargılanmış, keyfi şekilde hürriyetinden yoksun bırakılmış, cezaevlerinde, gözaltı merkezlerinde kötü muameleye maruz kalmış veya ülkelerini terk etmek zorunda bırakılmış kişilerdir.

Türkiye son yıllarda, rasyonel aklın esir alındığı, yalan ile gerçek arasındaki farkın anlamsızlaştığı, fikirler yerine çıkarların çarpıştığı, insanın ve insani değerlerin tümüyle unutulduğu sosyal ve siyasi bir zemine kaymıştır. Böyle bir kaos ortamında fikir üretmek ve doğruları dile getirmek çok zor olmakla birlikte aynı zamanda büyük de bir sorumluluktur. GENOTR, insanı ve insana dair değerleri odağa alarak, Türkiye’de meydana gelen gelişmeler hakkında bağımsız ve objektif şekilde düşünce üretmeyi amaçlamaktadır. “Türkiye’de gerçekte ne oluyor?” sorusunun cevabını arayan GENOTR, dar çerçevede Türkiye’deki ‘cadı avı’nın ana hedefi olan Hizmet Hareketi ile ilgili konulardan veya hareket ile bir şekilde ilişkilendirilerek mağdur edilen kişilerin hikayelerinden yola çıkarak Türkiye’de gerçekte ne olduğunu anlatmaya çalışacaktır.

Ayrıca GENOTR’nin ürettiği içerik hiçbir kişi veya grubun kitlesel görüşünü yansıtmamaktadır.